Pressemelding 24. februar 2020: Swipp.com lanseres

Swipp.com: Verktøyet som gjør skatterapportering av bonuspoeng til en lek 

SAS EuroBonus gjør det enkelt for ansatte og bedrifter å oppfylle skatte- og rapporteringsplikten når bonuspoeng opptjent i jobbsammenheng brukes til private reiser og andre private kjøp. De er første kundeklubb som tar i bruk Swipp, og nå inviteres alle lojalitetsprogrammer til samme plattform.

Det norske programvareselskapet Mytos har utviklet verktøyet Swipp, som lanseres 20. februar. Swipp gjør det enkelt for ansatte og bedrifter å overholde de nye reglene om beskatning av naturalytelser som gjelder fra 1. januar 2019. 

SAS først med å ta grep for kundene

SAS EuroBonus er første lojalitetsprogram som er tilgjengelig i Swipp. Når en person på jobbreise opptjener bonuspoeng til sin private SAS EuroBonus-konto, drar den ansatte bonuspoengene (swippes) til jobbkontoen inne i Swipp. Poeng opptjent på private flyreiser sendes derimot til den private kontoen for bonuspoeng. 

Skatteplikten oppstår først når den ansatte bruker poeng fra jobbkontoen til å kjøpe private reiser eller andre ting. Da gjør Swipp det svært enkelt for den ansatte å overholde skattereglene, ved å hente ut de skattepliktige poengene og rapportere riktig kronebeløp til arbeidsgiver. 

– Vi er utrolig stolte over at SAS EuroBonus valgte Mytos til å løse et problem for deres mange reisende. Siden SAS ikke selv har noe direkte ansvar for at andre arbeidsgivere og deres ansatte oppfyller skatte- og rapporteringsplikten, vil jeg samtidig berømme dem for at de tok dette grepet, sier daglig leder Lars Ole Allum i Mytos. 

Alle kundeprogrammer kan utløse skatteplikt

Bonuspoeng for flyselskaper er imidlertid bare ett av flere eksempler på kunde- og lojalitetsprogrammer hvor den ansatte kan få skatteplikt når poeng opptjent i jobbsammenheng brukes til private kjøp. 

– Hoteller, bilutleie, dagligvarehandelen, kredittkortselskaper. Det er mange eksempler på aktører som gir ulike varianter av bonuspoeng basert på bruk. Dersom den ansatte legger ut for arbeidsgiver og får bonuspoengene privat – som så brukes til private kjøp – er hovedregelen at det oppstår skatteplikt for den ansatte og rapporteringsplikt for arbeidsgiver, sier Allum. 

Slik fungerer det: Gratis for ansatte – satser på bedriftskunder

Swipp er gratis tilgjengelig for alle på Swipp.com, og det er enkelt å knytte den til egen SAS EuroBonus-konto – og alle andre lojalitetsprogrammer som blir tilgjengelig der. Ved bestilling samtykker EuroBonus-medlemmer til vilkårene for Swipp, og Mytos får tilgang til API fra SAS for å lese transaksjonene på medlemmets EuroBonus-konto. 

Det koster heller ingenting å sende riktig beløp til arbeidsgiver, som får nødvendige data til å oppfylle rapporteringsplikten. Mytos vil derimot ta betalt for en løsning for arbeidsgiver, som gjør det raskt og enkelt å ivareta arbeidsgivers rapporteringsansvar uavhengig av hvilket lønnssystem de bruker. 

– Det som alltid har vært kjernekompetansen i Mytos, er å utvikle programvare som hjelper en arbeidsgiver med ulike lønnsrelaterte beløp hver enkelt ansatt har i jobben. Fakturakontroll for mobiltelefoni er kanskje det mest kjente eksempelet på hva vi har gjort før, der arbeidsgiver får både kontroll og effektiv hjelp til å ivareta rapporteringsplikten. En viktig egenskap ved alle Mytos-løsninger er å kunne levere datafiler til alle typer regnskaps- og lønnssystemer, sier Allum. 

Skatt på bonuspoeng: Slik er kompleksiteten 

Det er ingen liten rapporteringsbyrde arbeidsgivere er pålagt når de fra 2019 har fått ansvaret for at arbeidstakernes private bruk av bonuspoeng opptjent i jobbsammenheng blir skattlagt. Her er noe av kompleksiteten som arbeidstakere og arbeidsgivere må forholde seg til:

·  Bonuspoeng som er opptjent privat må skilles fra poeng opptjent gjennom jobben. Det er kun bruk av sistnevnte som er relevant for skattemyndighetene. 

·  Det er ikke skatte- og rapporteringsplikt dersom bonuspoeng brukes til å kjøpe varer og tjenester i jobbsammenheng. 

·  Arbeidstaker skal skattlegges først når bonuspoeng opptjent gjennom jobben blir brukt til privat kjøp av varer og tjenester. 

·  Det er markedsverdien av de kjøpte varene eller tjenestene som skal tillegges inntekten og skattlegges. Markedsverdien er hva kjøpet ville kostet den ansatte dersom det ble gjort uten bonuspoeng. 

·  Dersom arbeidsgiver har kjennskap til at bonuspoeng (opptjent gjennom jobben) er brukt til private kjøp, har arbeidsgiver ansvaret for å beregne markedsverdien. 

·  Arbeidsgiver skal rapportere arbeidsgiveravgift og gjennomføre forskuddstrekk av skatt på samme måte som for lønn av verdien av kjøpene gjort for bonuspoeng opptjent gjennom jobben. 

·  Arbeidsgiver har ansvaret for at arbeidstakerens skattepliktige beløp fra bruk av bonuspoeng blir rapportert til skattemyndighetene.

·  Bruken av bonuspoeng skal skattlegges som lønn. 

Mer informasjon 

Kontakt daglig leder Lars Allum i Mytos på tlf. 472 93 575 eller e-post lars@mytos.no

Om Mytos 

Mytos AS utvikler IT-løsninger som hjelper kunder med å forenkle og automatisere arbeidsprosesser som ellers ville vært svært ressurskrevende. Våre løsninger gjør det enkelt og effektivt å administrere ansattes mobilløsninger slik at ansatte selv får frihet til å bestille abonnement, mobiltelefoner, utstyr, tjenester og applikasjoner. Slik får arbeidsgiver full kostnadskontroll samtidig som både bedrift og ansatt overholder relevante regler og rutiner. 

Mytos er og skal fortsette å være den ledende aktøren i mobilmarkedet på å løse slike problemstillinger for arbeidsgivere og ansatte. Mytos opplever sterk vekst basert på vår strategi å videreutvikle vår software til stadig nye bruksområder og kundegrupper. Mytos er et datterselskap av Techstep ASA.

Ledig stilling | Prosjektleder

Man standing on a white roof

Ledig stilling – Prosjektleder


Vi søker en prosjektleder til Mytos AS – et teknologiselskap i sterk vekst. I rollen som prosjektleder vil du jobbe i et nordisk team, og ha ansvar for strategisk forretningsutvikling og tjenesteleveranse for vår egenutviklede IP.

Ledig stilling | Partner Sales Executive

Skatteregler for mobilbruk – kan du reglene?

Å forstå skatteregler er ikke alltid helt enkelt og i noen tilfeller er det jammen ikke enkelt å vite om man følger loven til punkt og prikke med mindre man er skatteekspert. Mange bedriftsledere, økonomisjefer og lønningsmedarbeider får litt hakeslepp når vi lager en grundig analyse av nå-situasjonen. De blir rett og slett ganske lettet over at vi kom før bokettersynet fra skatteetaten. Les mer

Enklere rapportering av flybonuspoeng

Vi har inngått et samarbeid med SAS som skal gjøre det enklere å rapportere flybonuspoeng til skattemyndighetene.
Les mer

Gode mobilbeslutninger i høyt tempo

Vi lever i en tid hvor endringer og nyheter kommer i et stadig høyere tempo. Mobilbransjen er intet unntak. Både mobilbruk- og teknologi er i rasende utvikling, og gir oss utfordringer og krav om å ta beslutninger på løpende bånd. For mange er det å ta gode beslutninger i dette tempoet vanskelig.

Les mer

Hva er en vanlig mobil policy?

Hva bør virksomheter dekke av mobile kostnader, og hva skal den ansatte betale for selv? Dette er spørsmål vi får hele tiden og her gir vi deg svaret! Les mer

2 enkle tips for å unngå høye mobilkostnader etter ferien

Sommer og ferie betyr utenlandsreiser, utvidet bruk av mobilen som betalingsmiddel og høyere forbruk av datamengde. Dette fører ofte til at bedrifter får skyhøye mobilregninger etter de ansattes ferier. Her er to superenkle tips til hva du som arbeidsgiver kan gjøre for å unngå denne ”smellen”:

Les mer

Sjekkliste for mobil sikkerhet i virksomheter

Mobiltelefonen er blitt arbeidstakerens viktigste verktøy. Den er en komplett supercomputer med tilgang til alt, nesten uansett hvor man befinner seg. Har virksomheter tatt inn over seg de sikkerhetsutfordringene dette byr på? Se vår sjekkliste og vurder om du bør iverksette noen tiltak i din virksomhet!

Les mer

Slik kan ansatte bruke jobbmobilen til privat forbruk

I dagens arbeidsmarked er det for mange ansatte blitt ett krav om å få dekket mobiltelefon fra arbeidsgiver. Men hva er det riktig at bedriften skal betale for, og hva må den ansatte selv dekke av mobilkostnader?

Les mer